Bekijk alle thema's

AbelTalent biedt dé capaciteitsoplossing op het gebied van:
Veldadviseurs.

Veldadviseurs

Meer weten over de mogelijkheden van veldadviseurs? 

Veldadviseurs

De vraag om veldwerkers in de markt is al jaren groot. Deze vraag zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Daarnaast zullen er bij veldwerkbedrijven en ingenieursbureaus veldwerkers gaan uitstromen (leeftijd, andere rol etc.). Dit betekent dat de vraag naar capaciteit alleen nog maar groter gaat worden. Daartegenover staat dat er nauwelijks nieuwe aanwas is.

Belangrijke oorzaken van het tekort aan veldwerkers is het feit dat er enerzijds geen opleiding bestaat die zich richt op het afleveren van milieuhygiënisch veldwerkers en anderzijds  dat de ontwikkelmogelijkheden van een veldwerker beperkt zijn. Daarnaast speelt het feit dat het werk op latere leeftijd fysiek gewoonweg te zwaar wordt. Het model van de veldadviseur zou hier een deel van de oplossing kunnen zijn. De veldadviseur combineert namelijk veldwerk met adviestaken op kantoor. Hierdoor is er meer afwisseling in het werk en blijft dit ook langer een uitdaging. Daarnaast is het voor een adviseur duidelijk van toegevoegde waarde dat hij/zij ervaring heeft met het doen van veldwerk en vice versa.

Wat kan AbelTalent betekenen voor veldadviseurs?

We kunnen (toekomstige) projectmedewerkers die een ambitie hebben om (een deel van hun tijd) veldwerk te doen plaatsen bij ingenieursbureaus en veldwerkbedrijven. Onder de huidige erkenningen van het betreffende bureau (BRL’s 1000 en 2000) zullen zij ervaring op gaan doen met de vereiste veldwerkzaamheden zodat ze uiteindelijk voldoen aan de ervaringseisen en kunnen worden gecertificeerd. Dit betreft een traject van ongeveer een jaar. Parallel daaraan kunnen ze op kantoor worden ingezet als junior adviseur Bodem.
Gezien de vereiste koppeling aan een kwaliteitszorgsysteem van onze klanten leent deze vorm van dienstverlening zich niet om in projectvorm te worden aangeboden.

Op welke manieren kan AbelTalent ondersteunen?

Er bestaan nadrukkelijk mogelijkheden om in een samenwerking met AbelTalent het veld team op korte-middellange termijn toekomstbestendig in te gaan richten. Dit maakt het nodig om niet vanuit traditionele vacatures naar de rol van veldwerkers te kijken maar meer vanuit de te verrichten werkzaamheden, de verdere ontwikkelmogelijkheden en de combinatie van rollen die een veldwerker bijvoorbeeld kan hebben met een junior adviseur Bodem.

Vanuit deze gedachte kunnen onze AbelTalenten uw team gaan versterken met startende veldadviseurs op HBO en WO niveau. De ervaring van ons met deze groep kandidaten is dat daar duidelijk behoefte bestaat aan veldwerkzaamheden. Een veldadviseur start  als volwaardige veldwerker in opleiding in het veld team en voorziet meteen in ‘handjes’. Daarnaast zal de veldadviseur ook op kantoor worden ingezet als startende junior adviseur Bodem.

Door een combinatie van beide rollen zal een gevarieerd werkpakket ontstaan dat voldoende afwisseling met zich zal meebrengen voor de kandidaat. Uiteindelijk zal in afstemming tussen de veldadviseur en uw bedrijf de keuze kunnen worden gemaakt of deze zich verder door ontwikkelt als veldwerker of zich de ontwikkeling richting junior adviseur Bodem kiest.
Als de veldadviseur er uiteindelijk in afstemming voor kiest om de ontwikkeling naar junior adviseur Bodem verder in te zetten, neemt deze een gedegen kennis van veldwerk in zijn/haar rugzakje mee. Hiermee kan uw bedrijf zich duidelijk onderscheiden in de markt. 

Door deze meer ‘hybride’ inrichting van het veld team is deze toekomstbestendiger omdat de groep kandidaten waar uit kan worden geput aanzienlijk groter is. 

Wij bieden kennis op de volgende terreinen en systemen

 • TerraIndex
 • Bodemkwaliteitskaarten
 • Bodemloket
 • Bodem Informatie Systeem (BIS)
 • Kadaster

Staat uw systeem er niet bij? Wij beantwoorden graag uw vragen hierover. Neem contact met ons op via info@abeltalent.nl!

Onze medewerkers

 

1-3

Projectleider 

Deze projectleider werkt al enige tijd intern bij AbelTalent. Eerst als projectmedewerker, waar hij veel heeft geleerd over het vak. Sinds kort is hij werkzaam als projectleider waarin hij meerdere projecten begeleid met zijn expertise. 

Dit AbelTalent kan ingezet worden op diverse projecten.

2-2

Junior Adviseur

Dit AbelTalent heeft ervaring met verschillende projecten en kan hierdoor breed worden ingezet.
In een van zijn onderzoeken heeft hij zich bezig gehouden met genetische populaties. Hierbij heeft hij advies gegeven meer populaties uit te gaan wisselen voor genetische diversiteit. Hierbij heeft hij gewerkt met programma's zoals R en ArcGIS.

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier om meer informatie te ontvangen over deze kandidaat. 

3-3

Projectmedewerker

Dit AbelTalent heeft in zowel zijn opleiding als intern bij AbelTalent veel ervaring opgedaan met data.

Zijn kracht ligt bij projectmatig werken en toegepast onderzoek doen. Hij beschikt over een vooruitstrevende visie, vastberadenheid en doorzettingsvermogen.

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier voor meer informatie over deze kandidaat. 

 

De profielen van onze medewerkers

De kandidaten die wij leveren voor capaciteit voldoen aan het volgende profiel: 

Wij hebben mooie uitdagende functies voor afgestudeerde milieukundigen, aardwetenschappers en civiel of cultuurtechnici. Wij zijn op zoek naar meerdere junior Veldadviseurs. In deze functie ga je enerzijds veldwerkzaamheden uitvoeren afgewisseld met anderzijds een adviesrol waarbij je van offerte stadium tot en met rapportage van uiteenlopende bodemonderzoeken en partijkeuringen. Na verloop van tijd kun je een keuze maken om je te verder te ontwikkelen als veldwerker, de combinatiefunctie van veld adviseur of als adviseur bodem.

Wat ga je doen?

Als junior veld adviseur Bodem sta je dus zowel (letterlijk) met je voeten in de klei en lever je een toegevoegde waarde aan projecten voor klanten die inhoudelijk gericht zijn op bodem en ondergrond maar ook een relatie hebben met civiele techniek (infra, stedelijke ontwikkeling, cultuurtechniek etc.). Je werkt intensief samen met het daarvoor aangewezen projectteam. Voorkomende werkzaamheden in deze functie kunnen zijn:

Vanuit je veld rol:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van boringen en monsternames van (water)bodem en grondwater
 • Het uitvoeren van diverse inspectiewerkzaamheden
 • Het digitaal vastleggen van verzamelde data en de resultaten rapporteren aan de adviseurs

Vanuit je advies rol:

 • Voorbereiden, plannen en uitvoeren van bodemonderzoeken en partijkeuringen
 • Regelen van vergunningen en meldingen en aansturen van veldwerkers
 • Uitvoeren je werk uit conform het kwaliteitssysteem van onze klant
 • Leggen van contacten met bestaande en nieuwe klanten om het netwerk van onze klant verder uit te bouwen

Je krijgt on the job een volledige opleiding tot erkend veldwerker (BRL 1000 en 2000).

Wat verwachten we van je?

Je profiel voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een afgeronde en relevante opleiding in de richting van milieu, civiele of cultuurtechniek of ruimte
 • Je bent een aanpakker en wilt graag (ook) buiten werken
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je bent stressbestendig en staat voor je project en voor je klant
 • Je bent sterk in organiseren en plannen
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig
 • Je bent in het bezit van een B rijbewijs