Klanttestimonials

DCMR

AbelTalent heeft voor de DCMR gedurende twee jaar de handmatige invoer van analysegegevens bij uitgevoerde onderzoeken verzorgd in ons bodeminformatiesysteem Squit iBis.

"AbelTalent heeft de DCMR ontzorgt op het gebied van de handmatige invoer van analysegegevens. Dit zorgt voor vertrouwen in de kwaliteit en continuïteit van de invoer.
Al bij de start van het project viel de gedegen voorbereiding op de werkzaamheden in positieve zin op. Gedurende de uitvoering van het project verliep de communicatie zeer prettig, maandelijks werd gerapporteerd over de voortang en daar waar ‘afwijkingen’ werden tegengekomen tijdens de werkzaamheden reageerde AbelTalent pro-actief.
AbelTalent heeft de opdracht zeer gestructureerd, efficiënt en nauwkeurig uitgevoerd. Dit geeft een opdrachtgever vertrouwen.
Wij zijn zodoende zeer positief. AbelTalent is gebleken een prettige partij te zijn om mee samen te werken, waarbij je als opdrachtgever met een gevoel van vertrouwen een opdracht uit handen geeft."

Mariëlle de Kok - Projectleider Bodem


Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat heeft AbelTalent in november 2020 de data op orde gebracht. Hierbij was de uitdaging vanuit diverse bronnen informatie samen te voegen en te structureren zodat er een definitief handelskader opgesteld kon worden voor Rijkswaterstaat. Een succesvol project, zo blijkt ook uit de evaluatie met Rijkswaterstaat:
“De samenwerking met AbelTalent verliep erg prettig en het project kwam snel op gang. Wat ook fijn was dat AbelTalent gedurende het project zeer bereikbaar was. Dat zorgt voor een goede en snelle communicatie waardoor de harde deadline die wij hadden gesteld, toch behaald kon worden.
AbelTalent is flexibel wanneer nodig, maar zorgt ook voor een goede kwaliteitsborging waardoor onze toch wel beperkte ontsluiting van data, netjes werd ontsloten.”


Gemeente Etten-Leur

Voor de Gemeente Etten-Leur heeft AbelTalent een invoerproject afgerond

"De communicatie met AbelTalent  verliep erg prettig en er werd snel gereageerd op e-mails. De resultaten van het project waren ook erg naar wens. Het was altijd zorgvuldig gedaan. Als eindcijfer voor de samenwerking geven wij AbelTalent dan ook een dikke 9. Wij gaan zeker vaker met hen samenwerken."

Jac Beekers -Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Bodem


Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

De Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van een breed scala aan milieu- en omgevingstaken. Eén van de taken die de ODRU uitvoert zijn bodemtaken. Hiervoor beheert de ODRU het bodeminformatiesysteem (BIS), dat wordt gebruikt bij allerhande bodemaanvragen. AbelTalent ondersteunt hierbij de ODRU op zowel interne projecten als detachering van ons talent op locatie.

Voor zowel de uitvoering van het werk, als de borging van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, voert AbelTalent intern kwaliteitscontroles uit. Denk bijvoorbeeld aan een check of alle velden correct zijn ingevuld. Deze interne kwaliteitscontroles zijn mogelijk door beslisregels in protocollen vast te leggen, en taken en verantwoordelijkheden uitvoerig te beschrijven.


"𝘈𝘣𝘦𝘭𝘛𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘶𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘵𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘪𝘫𝘱𝘵 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘸𝘦 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘥𝘰𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯. 𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘨 𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘣𝘪𝘫 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘢𝘬𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘧𝘴𝘱𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘣𝘢𝘴𝘪𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘳𝘰𝘶𝘸𝘦𝘯.”

Pieter Out- Coördinator Bodem, Archeologie en Asbest


Meer weten over data op orde?