Data op orde voor Omgevingsdiensten

 

Meer over data op orde

 

Data op orde bij Omgevingsdiensten

Wat doen de Omgevingsdiensten

Op dit moment zijn rond de 30 omgevingsdiensten actief in Nederland. Zij zijn dagelijks bezig in de domeinen bodem, toezicht, handhaving en vergunningverlening, soms ook in het domein bouw. Via het omgevingsloket worden de aanvragen van de vergunningen behandeld. Dat maakt dat de Omgevingsdiensten dé schatbewaarders van alle informatie zijn. Zij moeten zodoende de handvaten krijgen om alle informatie op een juiste manier te ontsluiten en te ordenen.

Voor toezicht en handhaving op naleefgedrag moet er goed gecontroleerd kunnen worden op diverse thema’s waarvoor het noodzakelijk is dat de data stáát. Het is vooral van belang dat de data voldoet aan de juiste taal en kwaliteit.


Dataprojecten

Protocollen en beslisregels

Dataprojecten vormen de rode draad door de dienstverlening van AbelTalent. Wij hebben een flinke dosis aan ervaring op het gebied van data op orde. Deze ervaring bieden we aan bedrijven, door middel van het bieden van capaciteit. Deze capaciteit bieden we in projectvorm op interne projecten waarbij we de inzet van ons talent gebruiken.

Wij doen dit met onze junior talenten onder supervisie van onze ervaren medewerkers en/of de kennis en kunde van onze partners. Hierdoor doet ons talent versnelde ervaring op en kunnen zij versneld met een rugzak vol ervaring doorstromen naar externe projecten in verschillende rollen en functies.
Hiernaast hebben wij de mogelijkheid om meer ervaren professionals aan te bieden vanuit ons grote netwerk richting onze partners.
Wij zorgen ervoor dat de in te voeren data de juiste taal en kwaliteit bevat. Dit doen we door de inzet van de juiste protocollen en beslisregels. Daar zit één van onze kernwaarden. Data moet namelijk op orde vanwege de blijvende ontwikkelingen in de samenleving. Wij bieden partners hiervoor de juiste methode zodat zij hier altijd op kunnen blijven sturen. Meer weten? 

De drie niveaus van data op orde
Dowload infographic data op orde

Welke rol speelt AbelTalent?

De helpende hand in data op orde. Wij ondersteunen middels:

Wij hanteren 5 stappen in data op orde:

Om tot kwalitatieve data te komen, hanteren wij 5 te doorlopen stappen.

Het aannemen van projecten en de uitvoering.

Advies- en implementatie van data-op-orde-projecten.

Het plaatsen van talenten op uw locatie om uw organisatie te versterken door inzet van ons talent.

 
  1. Data onderzoeken & ordenen.
  2. Protocollen & Beslisregels.
  3. Steekproef & Pilot.
  4. Verwerking.
  5. Monitoren & Evaluatie.
   
   

Meer over data op orde
Meer over de 5 stappen van data op orde

Onze klanten over data op orde-projecten

 

drie sterren

"AbelTalent onderscheidt zich door kwaliteit: de kwaliteit  van kandidaten, de filosofie achter het bedrijf door jonge mensen deze kansen te bieden en ze daar goed in te begeleiden"

drie sterren

"Positief aan AbelTalent is dat zij altijd goed meedenken over een oplossing. En doorvragen op de mogelijke problemen die bestaan. Zo worden wij echt geholpen in onze hulpvraag. "

drie sterren

AbelTalent heeft een actieve benadering. Ze leveren toegevoegde waarde willen meedenken en willen ons als opdrachtever ontzorgen"